Renovatie en verbouwing

De renovatie / verbouwing

Eenmaal een object te hebben aangekocht, zal er gerenoveerd of verbouwd moeten worden. De meeste huizen in ons bestand hebben dit in meer of mindere mate nodig. Wij zullen met u, stap voor stap, deze renovatie of verbouwing voltooien naar uw smaak en wensen. Daarvoor gaan we met u samen door uw huis en zullen aantekeningen en notities maken van wat u in uw huis wil maken of veranderen. Hierbij valt te denken aan de toekomstige bestemming van ruimtes, zoals de slaapkamers, toilet(ten), badkamer(s), keuken(s), stopcontacten, vloeren, zwembad, tuinaanleg etc, etc.

 

Offerte

Zodra wij weten wat u wil en uw eisen en wensen duidelijk zijn, zullen wij samen met de aannemer een offerte samen stellen. In deze offerte staan kosten, hoeveelheden, tijd, welke materialen etc. Ook wordt een gedetaileerde tekening geleverd op schaal waar alle veranderingen op staan. De materiaalkosten kunnen soms iets variëren door tussentijdse prijsstijgingen. Bij goedkeuring van de offerte met tekening, tekent u een overeenkomst met ons van Bulgaria Invest en de aannemer, zodat alles goed zal verlopen. Hierna zijn wij klaar om van start te gaan met uw verbouwing/restauratie project.

 

Meerwerk

Tijdens verbouwings- of renovatiewerkzaamheden kunnen extra werkzaamheden of materialen nodig zijn die niet in de oorspronkelijke overeenkomst staan. Deze worden beschouwd als ‘meerwerk’ en worden aan de cliënt in rekening gebracht. Voordat het meerwerk start, informeert Bulgaria Invest Ltd de Opdrachtgever over de aard, kosten en eventuele verlenging van de opleveringstermijn. Er is omvangrijk en kleinschalig meerwerk. Omvangrijk meerwerk vereist goedkeuring van de Opdrachtgever, terwijl kleinschalig meerwerk gebaseerd op het professionele oordeel van Bulgaria Invest Ltd zonder toestemming direct aan de cliënt wordt gefactureerd. De kosten en betalingstermijnen van het meerwerk worden schriftelijk gecommuniceerd. De kosten worden op basis van nacalculatie aan de Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

 

Tijdsduur renovatie / verbouwing

Als er een overeenkomst is, het contract is ondertekend en u de eerste aanbetaling is ontvangen, zullen wij van start gaan met de renovatie of verbouwing. Uit ervaring weten we dat het gemiddeld een halfjaar in beslag neemt, maar dit kan variëren door de weeromstandigheden en eventuele problemen in de woonconstructie.

 

Begeleiding renovatie / verbouwing

Ook tijdens de renovatie of verbouwing willen wij u optimaal bedienen. De gehele renovatie of verbouwing staat onder toezicht van Bulgaria Invest. waarbij wij veel aandacht geven aan perfectie. Dit betekend dat u niet aanwezig hoeft te zijn en het werk volledig aan ons kunt overlaten. Wij zullen u elke week via foto’s en schriftelijk up-to-date houden. Wij voeren meerdere malen per week specifieke en nauwkeurige controle uit of er aan de eisen wordt voldaan. Bulgaria Invest. is altijd uw aanspreekpunt voor al uw vragen op ieder moment.

 

Betaling renovatie / verbouwing

Als de offerte is gemaakt en u heeft ingestemd met de kosten hiervan, kan de renovatie van start gaan. De renovatie/verbouwing wordt betaald in 3 termijnen, naar de renovatie/verbouwing vordert. Dit wil zeggen, als u heeft ingestemd met de renovatie/verbouwing, dan betaald u 50% voordat de renovatie/verbouwing begint. Als deze gelden gebruikt zijn, wordt u daarvan op de hoogte gesteld en wordt de volgende betaling van 45% voldaan. De overige 5% wordt na de oplevering voldaan.

 

Oplevering en controle huis

Nadat de renovatie/verbouwing voltooid is, zullen wij aandachtig met u het huis controleren en eventuele kleine aanpassingen uitvoeren. Dit doen wij, Bulgaria Invest., met u en voor u, daar wij alleen maar naar zeer tevreden cliënten en de beste resultaten streven. Nadat in overeenstemming met u aan de eisen van de offerte zijn voldaan en u tevreden bent, zal het contract met voldaan afgetekend worden en de laatste 5% betaald worden.

 

Bulgaria Invest maakt gebruik van algemene voorwaarden. Deze voorwaarden staan opgenomen onder de pagina ‘contact’ hierboven.